"Det gäller att bygga en företagskultur där varje medarbetare ser sin värdefulla insats i den totala bilden."

Jennie Hahmann Håkansson, vd för At Six. 

Ni är från och med i år med som eventpartner till Årets VD. Varför valde ni att vara det?

Det är ett viktigt forum som vi anser behövs och vill medverka för att utveckla framåt.

Varför är utmärkelsen Årets VD ett viktigt pris?

Årets VD bygger på goda ledare. Vi på At Six jobbar mycket med hållbart ledarskap då vår filosofi är att har vi bra ledare genererar det i att medarbetare mår bra och trivs vilket ger nöjda gäster och kunder vilket i sin tur leder till företaget i sin tur visar gott resultat.

Hur kommer ert engagemang i eventet se ut?

Vi är arenan för Årets VD i år och kommer medverka till en inspirerande upplevelse på plats, både med värdskap och mat och dryck.

Vilka är några av de största utmaningarna för en vd idag som du ser det?

Att hela tiden hålla fast vid det långsiktiga strategiska arbeten i en vardag som ofta innebär oplanerade händelser. Här gäller det att bygga en företagskultur där varje medarbetare ser sin värdefulla insats i den totala bilden. Bygga trygghet och mandat att våga agera utan chefens tillåtelse.

Vilket samhällsansvar har företagsledare idag?

Oerhört stort då vi alla tillbringar mycket av tiden på jobbet. Att jobba för en kultur där man kan ger sig tid för återhämtning och reflektion i vardagen. Vi på At Six har tex valt att investera tid och pengar och låta alla medarbetare och ledare att gå självledarskapsutbildningen 7Habits for efficient people, signerad av Franklin Covey. Detta med mål om att ha en vardag som är hållbar för alla.

Vilken roll vill At Six spela i formandet av framtidens ledarskap i Sverige?

En aktiv roll då vi ser att vi som arbetsgivare ställs inför stora utmaningar. Lever vi inte som vi lär, dvs jobbar för ett hållbart ledarskap kommer vi inte vara en attraktiv arbetsplats. Det gör att vi jobbar mycket med självledarskap och vår värdegrund.

Vilka ledarskapsfrågor tycker ni är viktiga att lyfta inför framtiden?

Ledarnas viktiga roll för ett hållbart ledarskap. Men också individens ansvar om att leda sig själv. Ledningsgruppens syfte och existens inom organisationen.

Vad förväntar ni er av eventet Årets VD 2017?

En fantastisk inspirerande dag med nya infallsvinklar och inte minst med stort utbud av nya kontakter. När människor möts och utbyter erfarenheter, det är då saker utvecklas och blir bättre.