Nominering

Nomineringstiden för Årets VD 2016 löper från den 4 april till den 16 september. Priset delas sedan ut den 14 november på Grand Hôtel i Stockholm.

Fyra tävlingskategorier:

  • Mindre företag - upp till 50 anställda
  • Mellanstora företag, 51 - 500 anställda
  • Stora företag - över 500 anställda
  • Årets Unga VD

Nomineringen kan ske på flera olika sätt:

  • Någon nära medarbetare i företaget kan föreslå sin egen vd.
  • Någon i styrelsen kan föreslå sin vd.
  • Någon utanför verksamheten kan föreslå vilken vd som helst.
  • Nomineringarna sker via formuläret på hemsidan för Årets VD med start den 4 april 2016.
  • Varje förslag ska innehålla en beskrivning av hur den nominerade uppfyller de angivna kriterierna.
  • Senast den 16 september ska nomineringar vara juryn tillhanda.

Utifrån gjorda nomineringar görs sedan det slutliga urvalet i de fyra kategorierna små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD. Av dessa går tio kandidater per kategori vidare till en slutlig bedömning. Därefter inhämtas ytterligare information om dessa slutkandidater innan juryn fattar sitt definitiva beslut om vilka sex som går till final i respektive kategori och vilka de fyra vinnarna blir.

Kriterier för Årets VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets VD:

1
Pristagaren har kunnat visa på särskilt goda resultat i form av påtaglig tillväxt och nyanställningar i den verksamhet som han/hon är vd för.
2
Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
3
Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Kriterier för Årets Unga VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets Unga VD:

1
Pristagaren visar medvetenhet kring sitt ledarskap, ser helheten och har förvaltat och utvecklat affärsidén.
2
Pristagaren arbetar resultatorienterat för att skapa lönsamhet och mervärde i och kring verksamheten.
3
Pristagaren är under 30 år eller fyller 30 år det år priset delas ut.