Om Årets VD

Att uppmärksamma personer i viktiga roller är något som görs av olika organisationer varje år. En viktig roll som vi anser förtjänar uppskattning är vd-rollen. En vd:s roll är mångfacetterad med många kontaktytor och stort ansvar.

Därför bjuder ledarskapssajten Motivation.se, för sjätte året i rad, in till utmärkelsen Årets VD - en utmärkelse som vill lyfta fram och premiera goda förebilder bland Sveriges vd:ar och genom det goda exemplets makt påverka till ett gott ledarskap och en positiv utveckling av svenskt näringsliv.

Utmärkelsen Årets VD 2017 kommer att delas ut den 16 november i Stockholm. Priset delas ut i fyra kategorier - små, mellanstora och stora företag samt Årets Unga VD. 

Syfte

Att uppmärksamma och premiera goda förebilder bland Sveriges vd:ar och genom det goda exemplets makt påverka till ett gott ledarskap och en positiv utveckling av svenskt näringsliv.

Kriterier för Årets VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets VD:

1
Tillväxt - Pristagaren har kunnat visa på särskilt goda resultat i form av påtaglig tillväxt och nyanställningar i den verksamhet som han/hon är vd för.
2
Ledarskap - Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
3
Hållbarhet - Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Kriterier för Årets Unga VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets Unga VD:

1
Kriterierna är samma som för Årets VD, bortsett från att pristagaren för Årets Unga VD ska vara under 30 år eller fyller 30 år det år priset delas ut.

Vinnare av Årets VD

2016

Mikael Lezdins
Energi Funktion Komfort AB
Årets Unga VD 2016.
Liza Jonson
SPP Fonder AB
Årets VD 2016 Mindre företag.
Peter Hellgren
Consid AB
Årets VD 2016 Mellanstora företag.
Erik Ringertz
Netlight Consulting AB
Årets VD 2016 Stora företag.

2015

Evelina Lindgren
aPak
Årets Unga VD 2015.
Pernilla Dahlman
Screen Interaction AB
Årets VD 2015 Mindre företag.
Simon Angeldorff
Envirotainer AB
Årets VD 2015 Mellanstora företag.
Monica Lingegård
Samhall AB
Årets VD 2015 Stora företag.

2014

Ruth Westberg
Concept
Årets Unga VD 2014.
Ida Backlund
Rapunzel of Sweden
Årets VD 2014 Mindre företag. (Ann-Christin Backlund tog emot priset.)
Dimitris Gioulekas
Knightec
Årets VD 2014 Mellanstora företag.
Jonas Wiström
ÅF
Årets VD 2014 Stora företag.

2013

Johanna Frelin
Hyper Island
Årets VD 2013 Mindre företag.
Lena Apler
Collector AB
Årets VD 2013 Mellanstora företag.
Ray Mauritsson
Axis Communications
Årets VD 2013 Stora företag.

2012

Fredrik Törnqvist
Bostadsbolaget Mimer
Årets VD 2012 Mindre företag.
Sarah McPhee
SPP
Årets VD 2012 Mellanstora företag.
Richard Bergfors
Max Hamburgerrestauranger
Årets VD 2012 Stora företag.