Bondi Chefsrekrytering — Huvudpartner

Jan Friberg, vd för Bondi: Jan Friberg – Vi tycker att det finns en "excellent match" mellan det här eventet och vår verksamhet. Vi jobbar med att rekrytera och utvärdera kandidater till ledarpositioner. Så det här är något vi håller på med varje dag, det är vår kärnverksamhet. Årets VD handlar ju också om att utvärdera ledare, så det här samarbetet känns helt naturligt.

Bondi sitter med i juryn och deltar i det arbetet. Dessutom kommer våra rekryteringskonsulter att intervjua kandidaterna till Årets VD samt utvärdera deras svar i intervjuer och enkäter. Så vi finns med för att säkerställa kvaliteten i urvalet och se till att utmärkelsen går till de bäst lämpade.

Bondi Chefsrekrytering är ett företag som arbetar med kompetensbaserad rekrytering av chefer och specialister, för privata företag och den offentliga sektorn. Bondi är även medlemmar i ett av världens största rekryteringsnätverk IRC Global Executive Search Partners.

Läs intervju med Jan här.

Läs mer om Bondi Chefsrekrytering på www.bondi.se