IHM Business School — Kategoripartner Årets Unga VD

Henrik Frohm, försäljningschef IHM Business School, Stockholm"Passion for people, learning & business” – det är IHMs värderingar, viktiga att leva upp till varje dag. Hit kommer människor i olika positioner med olika utmaningar och mål, alla med ett stort driv och viljan att utvecklas. Vi har valt att sponsra kategorin Årets Unga VD därför att vi vet av erfarenhet vilken fantastisk tillgång det är för medarbetare att ha unga duktiga ledare som föredöme”, säger Henrik Frohm, försäljningschef IHM Business School, Stockholm.

Näringslivet genomgår för närvarande en av de största förändringarna någonsin. Från analogt till digitalt. Det handlar inte bara om nya affärsmodeller och digital marknadsföring utan också om ledarskapet, att ta steget från silos-tänk till tvärfunktionellt arbetssätt och samtidigt utmana gamla arbetssätt och säkerställa ny kommersiell förmåga.

IHMs roll är inte att skapa teknisk innovation – vi hjälper individer och verksamheter att se och förstå konsekvenserna av förändringen och ge dem kunskaper och verktyg att omvandla nya förutsättningar till konkurrenskraft. Det är det vi kallar Business in Progress.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Läs mer om IHM Business School på www.ihm.se