"Inom näringslivet finns en enorm kraft att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning."

Staffan Hansén, vd för SPP.

Ni är från och med i år med som huvudpartner till Årets VD. Varför valde ni att vara det? 

Som långsiktiga investerare vill vi gärna vara med och lyfta ledare som kan bygga hållbara och framtidsorienterade företag.

Varför är utmärkelsen Årets VD ett viktigt pris?

Den ger fantastiskt fina möjligheter att reflektera över vilka egenskaper som är viktiga för en framtidsorienterad VD. Idag behöver ledare orientera sig i en allt större kontext, leda med långsiktighet och lönsamhet i fokus, utifrån tydliga värderingar. Det måste kännas bra i magen. Utmärkelsen ger ledarskapet ett ansikte och skapar förebilder. Väl kommunicerat ger det ringar på vattnet och stärker den svenska ledarskapskulturen.

Hur kommer ert engagemang i eventet att se ut?

Jag ser fram emot att som jurymedlem träffa många spännande ledare. Vi kommer även att vara aktiva i seminarier och nätverksträffar som anordnas under året.

Vilka är några av de största utmaningarna för en vd idag som du ser det?

Du förväntas leda ditt företag i en större kontext, bortom branschen. Det långsiktiga och lönsamma ledarskapet blir allt viktigare när du betraktar din affär ur ett samhällsperspektiv. Värderingsstyrt ledarskap bidrar till trygghet och mening för medarbetarna, men som ledare sätts du ständigt på prov när du ska orientera dig i en bredare kontext.

Vilket samhällsansvar har företagsledare idag?

Inom näringslivet finns en enorm kraft att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Som ledare behöver du ta ditt ansvar för att affären utvecklas i harmoni med, och inte på bekostnad av, samhället i övrigt. Duktiga företagsledare har en fantastisk möjlighet att göra skillnad.

Vilken roll vill SPP spela i formandet av framtidens ledarskap i Sverige?

För mig handlar det till stor del om att låta hållbarhet vara en kompass för ledarskapet. Det som inte känns bra i magen är troligen inte bra, och vi måste våga göra kloka prioriteringar och tänka långsiktigt.

Vilka ledarskapsfrågor tycker ni är viktiga att lyfta inför framtiden?

Att jämställdhet, mångfald, hållbarhet och innovation inte är några nischade frågor som ska hanteras vid sidan av verksamheten. Framtidens vinnare finns bland dem som aktivt integrerar dessa i sin affär.

Vad förväntar ni er av eventet Årets VD 2017?

Förhoppningen är att kunna inspirera andra, och få nya impulser som kan bidra till att utveckla vårt sätt att jobba med ledarskapet.