Nominering

Som vi tidigare informerat har den populära galan, Årets VD, som skulle ha gått av stapeln på Fotografiska i Stockholm den 10 november i år, flyttas fram till vintern/våren 2021.

Vi öppnar nu upp för att kunna nominera till Årets VD 2020 och nomineringsperioden är mellan 1 september och 31 december.

Fyra tävlingskategorier:

  • Små företag - har mellan 10 och 49 anställda eller en årsomsättning om högst 100 miljoner per år.
  • Medelstora företag - har mellan 50 och 249 anställda eller en årsomsättning om högst 500 miljoner per år.
  • Stora företag - överskrider ovanstående angivna värden.
  • Årets Unga VD

Nomineringen kan ske på flera olika sätt:

  • Någon nära medarbetare i företaget kan föreslå sin egen vd.
  • Någon i styrelsen kan föreslå sin vd.
  • Någon utanför verksamheten kan föreslå vilken vd som helst.
  1. Nomineringarna sker via formuläret på hemsidan för Årets VD med start den 1 september 2020.
  2. Varje förslag ska innehålla en beskrivning av hur den nominerade uppfyller de angivna kriterierna.
  3. Senast den 1 november ska nomineringar vara juryn tillhanda.

Utifrån gjorda nomineringar görs sedan det slutliga urvalet i de fyra kategorierna små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD. Av dessa går tio kandidater per kategori vidare till en slutlig bedömning. Därefter inhämtas ytterligare information om dessa slutkandidater innan juryn fattar sitt definitiva beslut om vilka fem som går till final i respektive kategori och vilka de fyra vinnarna blir.

Kriterier för Årets VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets VD:

1
Ledarskap - Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
2
Hållbarhet - Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
3
Lönsamhet - Pristagaren har kunnat visa på god lönsamhet över tid i den verksamhet som hon/han är vd för.

Kriterier för Årets Unga VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets Unga VD:

1
Kriterierna är samma som för Årets VD, bortsett från att pristagaren för Årets Unga VD ska vara under 30 år eller fyller 30 år det år priset delas ut.