Nominering

Nomineringstiden för Årets VD 2019 är från den 2 april till den 31 augusti. Priset delas sedan ut den 6 november i Stockholm.

Fyra tävlingskategorier:

  • Små företag - upp till 50 anställda
  • Mellanstora företag, 51 - 500 anställda
  • Stora företag - över 500 anställda
  • Årets Unga VD

Nomineringen kan ske på flera olika sätt:

  • Någon nära medarbetare i företaget kan föreslå sin egen vd.
  • Någon i styrelsen kan föreslå sin vd.
  • Någon utanför verksamheten kan föreslå vilken vd som helst.
  • Nomineringarna sker via formuläret på hemsidan för Årets VD med start den 2 april 2019.
  • Varje förslag ska innehålla en beskrivning av hur den nominerade uppfyller de angivna kriterierna.
  • Senast den 31 augusti ska nomineringar vara juryn tillhanda.

Utifrån gjorda nomineringar görs sedan det slutliga urvalet i de fyra kategorierna små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD. Av dessa går tio kandidater per kategori vidare till en slutlig bedömning. Därefter inhämtas ytterligare information om dessa slutkandidater innan juryn fattar sitt definitiva beslut om vilka fem som går till final i respektive kategori och vilka de fyra vinnarna blir.

Kriterier för Årets VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets VD:

1
Ledarskap - Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
2
Hållbarhet - Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
3
Lönsamhet - Pristagaren har kunnat visa på god lönsamhet över tid i den verksamhet som hon/han är vd för.

Kriterier för Årets Unga VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets Unga VD:

1
Kriterierna är samma som för Årets VD, bortsett från att pristagaren för Årets Unga VD ska vara under 30 år eller fyller 30 år det år priset delas ut.