Boyden - Huvudpartner

Boyden är en ansedd och professionell aktör inom Executive Search. Vi verkar lokalt och internationellt men med tonvikt på den nordiska marknaden. Vi är en partnerägd platt global organisation, vilket gagnar våra uppdragsgivare. Vi kan vara flexibla kring arbetssätt och processer samtidigt som nätverket erbjuder globala samordningsfördelar. Våra nära samarbeten, framför allt i Norden, bidrar till effektiva rekryteringsprocesser.

I Sverige är vi totalt 11 personer och här erbjuder vi förutom Executive Search även tjänsterna Board Search, Leadership- and Board Assessment, Mapping och Coaching.

Vi strävar efter att arbeta hållbart på alla plan. Exempelvis minskar vi på flygresor till förmån för digitala möten. Vi främjar jämställdhet, mångfald och uppmärksammar och uppmuntrar kvinnligt ledarskap.

Läs mer om Boyden Sweden på www.boyden.se