InnerBrand - Partner

InnerBrand Relations
Vi hjälper företag, team och människor att öka sitt inflytande och stärka sina varumärken genom insatser inom kommunikation, ledarskap och personal branding. Vi vill påskynda utvecklingen mot ett mänskligare näringsliv där företag och organisationer satsar på och lyfter fram de verkliga hjältarna - människorna. Vi brinner för att hjälpa människor och företag att bli tydliga och synliga - i precis den ordningen!

  • Vi hjälper företag att hitta och formulera sin företagsfilosofi, sitt syfte
  • Vi tränar människor på alla nivåer i strategisk kommunikation och presentations-teknik
  • Vi hjälper chefer och ledare att utveckla sitt ledarskap och stärka sina varumärken 
  • Vi hjälper företagets nyckelpersoner/talanger att profilera sig
  • Vi hjälper team att öka sitt inflytande och flytta fram sina positioner

Vi sponsrar Årets VD genom att vara bollplank i kommunikations- och varumärkesfrågor.

Läs mer om InnerBrand på innerbrand.se