Interaktiva möten - Partner

Tommy Brotte"GÖR DET LÄTTARE ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING!"
 
På Interaktiva Möten brinner vi för att skapa engagerande och effektiva möten som leder till samsyn och som gör det möjligt för företag och organisationer att gå från ord till handling. Vi erbjuder:

  • Verktyg för interaktivitet, som eventappar och andra former av teknikstöd.
  • Rådgivning, stöd och metoder för hur interaktiva möten kan byggas upp och dramatiseras för att nå önskad effekt.
  • Utbildningar kring möteskommunikation med interaktivitet.
  • Stöd kring praktiskt genomförande.

Vi sponsrar Årets VD 2016 med eventappen och med stöd och råd kring galans dramaturgi.

Företaget Interaktiva Möten startades av Tommy Brotte, kommunikatör och projektledare med mer än 20 års erfarenhet av möteskommunikation. Tommy är även kursansvarig för event- och mötesutbildningen på Berghs School of Communication.

Läs mer om Interaktiva Möten på www.interaktivamoten.se